Jan Banning Series

Fine Art beeldbewerking

Jan Banning Series.

Jan Banning is een Nederlandse kunstenaar / fotograaf, gevestigd in Utrecht, Nederland. De samenwerking tussen Banning en Marjan van Nus begon meer dan tien jaar geleden. En niet voor niets. Samen brengen ze digital colormanagement naar een volgende stap in kunstfotografie. Zoals vroeger bij de analoge fotografie het ‘colorlab’ zijn kunsten uithaalde met belichtingstechnieken en maskers is het nu Slice of Image die de kunstwerken van Jan van een extra dimensie voorziet. Een dimensie die in de woorden van museumconservator Wim van Sinderen van het fotomuseum in Den Haag ervoor zorgt dat je je als het ware ‘de foto’s in kunt stappen’. De ouvre tentoonstelling in 2018 van Jan Banning in het fotomuseum in Den Haag was de kroon op het werk van de samenwerking. https://www.fotomuseumdenhaag.nl/nl/tentoonstellingen/jan-banning Het werk van Banning heeft altijd een sociale focus. De sociaal-politieke omgeving staat op de voorgrond, en het betreft vaak onderwerpen die in de kunsten worden verwaarloosd die moeilijk weer zijn te geven: staatsmacht, gevolgen van oorlog, gerechtigheid en onrecht. Soms is het werk het resultaat van een sociologische of antropologische classificerende benadering, zoals ‘Bureaucratics’, een vergelijkende studie van de wereld van overheidsfunctionarissen. Jan Bannings projecten ontstaan vaak vanuit een persoonlijke relatie of interesse, maar het resultaat blijft nooit beperkt tot de privésfeer. Steeds zoekt hij naar een bredere context.

Het werk van Banning is aangekocht door musea uit de hele wereld zoals het High Museum of Art, Atlanta, het Museum of Fine Arts, Houston, het Rijksmuseum, Amsterdam.